Weekendowy Szlak Naukowy

Dnia 22 listopada 2019 r. uczennice z klasy 1 An na lekcji wychowania fizycznego wzięły udział w zajęciach zorganizowanych w ramach Weekendowego Szlaku Naukowego. Uczennice, w laboratorium biochemii wysłuchały krótkiego wykładu na temat cukrzycy, osoby chętne mogły zmierzyć sobie poziom cukru we krwi. W laboratorium anatomii wysłuchały wykładu na temat budowy i funkcji człowieka a w laboratorium układu ruchu człowieka wzięły udział w zajęciach z sensomotoryki. Sprawdzały swoją reakcję wzrokowo - ruchową. Lekcja zorganizowana w ramach promocji zdrowego stylu życia.

Dorota Zguczyńska