Konferencja w WiMBP

Dnia 14 listopada 2019 roku,  grupa 15 naszych uczniów rozszerzających przedmiot wiedza o społeczeństwie (pod opieką dra Zbigniewa Syski)  uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji naukowej „Tatarzy i Karaimi w 100-lecie odzyskania niepodległości”. Tytuł konferencji nawiązywał do tytułu książki, która była prezentowana jako pierwszy punkt  programu konferencji. W dalszej części, zgromadzeni mogli wysłuchać naukowych referatów m.in. na takie tematy jak:  „Wkład  Tatarów polskich w odzyskanie niepodległości”, „Przemiany tożsamościowych Tatarów polskich” czy „Wkład Tatarów polskich w odbudowę powojennego Gorzowa”. Podczas konferencji została również uroczyście otwarta wystawa pt. „Tatarzy polscy” oraz „Karaimi w Polsce”. Trzeba na koniec nadmienić, że grupa naszych uczniów jako jedyna z nielicznych reprezentacji szkolnych dzielnie wytrwała do samego końca konferencji  z uwagą wysłuchując  wszystkie sześć wygłoszonych referatów.

Opracował: Zbigniew Syska