Uniwersytet Morski w Gdyni zaprasza

Uniwersytet Morski w Gdyni (wcześniej Wyższa Szkoła Morska, a później Akademia Morska) w 2020 roku obchodzi swoje 100-lecie istnienia.  Na tej Uczelni kształci się prawie 5 tysięcy studentów na 4 Wydziałach, 9 Kierunkach i 43 specjalnościach. Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa może się też pochwalić prawie 50. letnią tradycję w kształceniu kadr dla gospodarki.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego ofertę edukacyjną  na stronie Wydziału pod adresem: https://wpit.umg.edu.pl/promocja-wydzialu . Jednocześnie  wszystkie szczegółowe informacje na temat kierunków studiów i specjalności oraz dotyczące procesu rekrutacji znajdują się również na stronie internetowej tego Wydziału.

W załączeniu  informator w wersji elektronicznej dla kandydatów na studia na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.