Mikroelektronika w Technice i Medycynie

Szanowni Państwo,

Nazywam się Łukasz Kadłubowski i jestem pracownikiem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Pochodzę z Gorzowa Wielkopolskiego. Piszę do Państwa z gorącą prośbą o rozpowszechnienie wśród maturzystów informacji o kierunku studiów, który mam przywilej współtworzyć na naszej Uczelni.

Akademia Górniczo-Hutnicza, otwarta w 1919 r.,  jest nowoczesną uczelnią techniczną o zasięgu ogólnopolskim, rozwijającą partnerską współpracę z uczelniami Europy i świata. W strukturze AGH znajdują się wydziały, których działalność badawcza związana jest nie tylko z tradycyjnymi gałęziami przemysłu, ale również z dziedzinami kluczowymi dla rozwoju nowoczesnej gospodarki, bazujących na technologiach elektronicznych, informacyjnych czy komunikacyjnych.  Jednym z takich kierunków jest Mikroelektronika w Technice i Medycynie, prowadzona na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH.

Zazwyczaj, aby zachęcić potencjalnych kandydatów do studiowania na AGH, organizowaliśmy szereg imprez, takich jak dni otwarte naszej uczelni, Festiwal Nauki, czy też wykłady dotyczące mikroelektroniki bezpośrednio w szkołach. W obecnej sytuacji epidemiologicznej jest to niemożliwe, dlatego przygotowaliśmy szereg krótkich filmów i wykładów skierowanych do potencjalnych kandydatów na studia, tłumaczących czym jest mikroelektronika, czego można się na tym kierunku nauczyć,  oraz gdzie po takich studiach można przykładowo znaleźć pracę. Zwracamy się z gorąca prośbą o przekazanie tej informacji tegorocznym maturzystom. Filmy i wykłady dla nich przygotowane można znaleźć w następujących miejscach:

 

W załączniku przesyłam również oficjalny dokument z podobną prośbą.

 

Z wyrazami szacunku,
Łukasz Kadłubowski