Szkolne Targi Edukacyjne

Tradycją w naszej szkole są Szkolne Targi Edukacyjne pomagające uczniom klas pierwszych wybrać

najlepsze dla nich przedmioty rozszerzone.

Ze względu na sytuację organizowane corocznie Targi odbędą się w tym roku na platformie Teams - uczniowie każdej klasy 1 będą mogli na przypisanej w harmonogramie godzinie wejść do interesującego ich pokoju przedmiotowego i uzyskać od starszych kolegów informacje, zadać pytania.

 

Każda klasa ma do dyspozycji jedną godzinę lekcyjną. Uczniowie będą również dyżurować dodatkowo na 7 godzinie - by odpowiedzieć na dodatkowe pytania, rozwiać wątpliwości.

 

Targi będą zaplanowane w kalendarzu platformy Teams.

Każda klasa otrzyma linki, które umożliwią dołączenie do konkretnych pokojów przedmiotowych.