Oferta Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Szanowni Państwo,

przesyłamy na Państwa ręce ofertę Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego z prośbą o rozpropagowanie jej wśród Państwa uczniów,

wierząc że spotka się ona z ich zainteresowaniem.

Stypendium UJ zostało stworzone w celu wspierania rozwoju naukowego i osobistego osób uzdolnionych, osiągających znaczące

wyniki w nauce i/lub prowadzących badania naukowe, bądź też utalentowanych artystycznie, chcących rozpocząć studia na naszej uczelni.

 

Laureatom Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego oferujemy:

  • stypendium w wysokości 2000 zł miesięcznie, przyznawane na cały okres jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • uzyskanie maksymalnego wyniku kwalifikacji w rekrutacji na wybrany przez siebie kierunek studiów;
  • możliwość realizacji programu studiów według indywidualnego planu;
  • opiekę naukową nauczyciela akademickiego;
  • gwarancję miejsca w domu studenckim.

 

 

Nabór wniosków w konkursie o Stypendium trwa do 15 marca 2021 roku. W tym czasie kandydat powinien wypełnić elektroniczny formularz

zgłoszeniowy oraz przesłać drogą mailową dokumenty i dodatkowe materiały prezentujące np. zainteresowania, działalność społeczną

czy też podsumowanie badań naukowych kandydata.

Konkurs o przyznanie stypendium składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie Kapituła Stypendium dokonuje selekcji zgłoszeń

na podstawie dostarczonych materiałów. W drugim etapie Kapituła prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami,

podczas których mogą oni dodatkowo zaprezentować swoje osiągnięcia oraz pomysły, plany, zainteresowania czy projekty,

które chcieliby zrealizować studiując na Uniwersytecie Jagiellońskim.

O Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą ubiegać się: wybitni uczniowie lub absolwenci polskich bądź zagranicznych szkół średnich

oraz wybitni polscy lub zagraniczni studenci, którzy chcą podjąć studia w UJ na wybranym przez siebie kierunku studiów (z wyłączeniem kierunków

studiów prowadzonych w ramach Collegium Medicum UJ). Warunkiem formalnym jest ukończenie nie dawniej niż trzy lata przed ogłoszeniem

konkursu szkoły wydającej świadectwo lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce lub pobieranie

nauki w takiej szkole w momencie ogłoszenia konkursu.

O korzyściach płynących z naszego Stypendium najlepiej opowiadają sami Stypendyści: Ania i Szymon.

Na stronie stypendia.uj.edu.pl/stypendium-uj/materialy-informacyjne znajdą Państwo również materiały, które można wykorzystać

na stronach internetowych czy w mediach społecznościowych.

 

Szczegółowe informacje na: stypendia.uj.edu.pl

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat Stypendium UJ oraz z jego regulaminem, umieszczonymi

na stronie stypendia.uj.edu.pl. W razie pytań, chętnie udzielimy na nie odpowiedzi – jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem

fundusze.stypendialne@uj.edu.pl lub pod numerem telefonu (12) 663 26 88.