Zbiórka Walentynkowa na schronisko "Azorki"

IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorzowie Wlkp.

przekazało  Schronisku dla Zwierząt „AZORKI” darowiznę pieniężną i dary rzeczowe,

zebrane w akcji charytatywnej w naszej szkole w dniach 11-14 lutego 2019 r.

 

  1. Darowizna pieniężna w wysokości 702,05 zł (siedemset dwa złote, pięć groszy);

  1,02 euro (jeden euro, dwa eurocenty)

  1. Darowizna rzeczowa - karma dla zwierząt, ręczniki, koc i śpiwory.

 

Wszystkim darczyńcom dziękujemy!