XLIX Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

W tegorocznej już 49 Olimpiadzie wzięło udział 8 osób z naszej szkoły. Byli to uczniowie klasy 3f, których opiekunem naukowym była pani Renata Pomarańska i uczniowie klasy 2f, nad którymi opiekę sprawowała pani Dorota Chwalisz.

            Zadaniem uczestników I etapu szkolnego było napisanie rozprawy na określony temat. Spośród wysłanych prac Komitet Okręgowy zakwalifikował do części pisemnej 5 osób: Patrycję Górną, Weronikę Górecką i Kaję Świątkowską z klasy 3f oraz Zuzannę Ziebeil i Ernesta Czeredreckiego z klasy 2f. Uczniowie pisali na tym etapie test językowy i wypracowanie, a do części ustnej zakwalifikowali się: Patrycja Górna i Ernest Czeredrecki, który w dniach 3- 6 kwietnia z opiekunem był uczestnikiem Etapu Centralnego, odbywającego się w Konstancinie i Warszawie.

Przygotowanie do tej olimpiady wymaga od uczniów wielkiego zaangażowania i wysiłku, dlatego wszystkim należą się wielkie gratulacje. A oto kilka zdjęć: