XIX miejsce w Polsce!

 

Nasza szkoła zajęła XIX miejsce, za rok szkolny 2022/2023, w Ogólnopolskim Rankingu Praworządności *😀


*Ogólnopolski Ranking Olimpijski Europejskich Szkół Praworządności RP to zestawienie wyników szkół ponadpodstawowych w społeczno – prawnych olimpiadach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych organizowanych w RP


Sukcesy Naszych uczniów w bieżącym roku szkolnym:
Laureat XII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP - Jan Karpiński kl. 3e
Finalistka XI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym - Lidia Nawrocka z kl. 4d
Finaliści IX Ogólnopolskiej Olimpiafy Wiedzy o Społeczeństwie - Jan Karpiński z kl. 3e i Lidia Nawrocka z kl. 4d
Finalista XI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej- Leonard Iwanowski z kl. 2e
Finalista IX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej - Konrad Karwatowicz z kl. 4e