Wybory do Samorządu

 

Drodzy uczniowie!

Przed nami wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021.

Wszystkie osoby chcące kandydować prosimy o zgłoszenie swojej kandydatury do Opiekuna Samorządu Uczniowskiego,

którym w tym roku jest pedagog szkolny – Dorota Anders.

Poszukujemy również członków Komisji Wyborczych – kandydatury proszę zgłaszać do Opiekuna Samorządu.

Terminarz wyborów do SU

09.09.2020 r. – ogłoszenie o naborze do Komisji Wyborczej oraz zgłaszaniu kandydatur na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

18.09.2020 r. – ostateczny termin zgłaszania kandydatów do Komisji Wyborczej oraz kandydatur na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego   

21.09. 2020 r. – debata kandydatów

23.09. 2020 r. – Wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

30.09.2015 r. – ogłoszenie wyników wyborów/ślubowanie klas I

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W WYBORACH!

 

SU i Opiekun Samorządu – Dorota Anders