Stypendia motywujace

 

Sejmik Województwa Lubuskiego na mocy uchwały nr XLIV/670/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. od roku akademickiego 2018/2019 ustanowił stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego. Studenci I roku studiów stacjonarnych, którzy spełnią warunki określone w „Regulaminie” będą mogli ubiegać się o stypendia motywujące. Natomiast studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia, będą mogli ubiegać się o stypendia na rozpoczęcie jednoosobowej lub innej formy prowadzenia działalności gospodarczej - stypendia przedsiębiorcze. Tym samym od roku akademickiego 2019/2020 rusza kolejna jego edycja.

Termin składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami upływa z dniem 15 października danego roku akademickiego, na który składany jest wniosek.

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie:

http://bip.lubuskie.pl/418/3097/Kolejna_edycja_Stypendiow_motywujacych_i_przedsiebiorczych_dla_lubuskich_studentow_21/