Rok szkolny 2017/2018

Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2017/2018:

PODRĘCZNIKI

Wybierz:

Etap: szkoła ponadgimnazjalna

poziom(klasa):(1 lub 2, lub 3)

UWAGA!! Uczniowie klas pierwszych.

1.Proszę wstrzymać się z zakupem podręczników do języków obcych. Na pierwszych lekcjach języków, nauczyciele podadzą jakie podręczniki będą obowiązywały.

2. W pierwszym tygodniu września, na terenie szkoły odbędzie się "Szkolna Giełda Podręczników".