Rekrutacja 2021/2022

 

 

REKRUTACJA    na rok szkolny 2021/2022

INFORMUJEMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH, KTÓRZY BĘDĄ SKŁADAĆ DOKUMENTY DO IV LO JAKO SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU,

że WNIOSEK PROSIMY PRZEKAZYWAĆ DROGĄ ELEKTORNICZNĄ.

 

Poniżej podajemy adres mailowy.

TERMINY

WYMAGANE

DOKUMENTY /  PROCEDURY

od 17 maja 2021r.

do 21 czerwca 2021r.

do godz. 15:00

 

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami:

1.Oświadczenie o wielodzietności (druk do pobrania Załącznik Nr 1).

2. Niepełnosprawność kandydata – kopia decyzji.

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – kopia decyzji.

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – kopia decyzji.

5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata (druk do pobrania Załącznik Nr 2).

6. Objęcie kandydata pieczą zastępczą – kopia decyzji.

(Druki oświadczeń dostępne na stronie 4lo.gorzow.pl)

WNIOSEK wraz z załącznikami  PRZESYŁAMY TYLKO POCZTĄ ELEKTORNICZNĄ

lo4.gorzow.rekrutacja@gmail.com

 

 

UWAGA!!

04 czerwca 2021 roku ( piątek) szkoła jest nieczynna (Zgodnie z Harmonogramem Pracy Szkoły na rok 2020/2021