Plan zebrań z rodzicami

Harmonogram zebrań z rodzicami
w roku szkolnym 2020/2021

IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorzowie Wlkp.

 

 

Wrzesień 2020r.

09.09.2020r.(środa)

Zebranie z rodzicami uczniów klas I i III:

godz.17.00 Sala gimnastyczna

Spotkanie Dyrekcji z rodzicami i wychowawcami klas I . Sala gimnastyczna

Po spotkaniu

Spotkanie z wychowawcami klas I w wyznaczonych gabinetach, wybór trójek klasowych i wyznaczenie ich przewodniczących.

godz.17.00

on-line

Spotkania rodziców z wychowawcami klas III. Zapoznanie rodziców z procedurami maturalnymi.

16.09.2020r. (środa)

Zebranie z rodzicami uczniów klas II:

godz.17.00

on-line

Spotkania rodziców z wychowawcami klas

godz.18.30

on-line

Spotkanie Dyrekcji z Prezydium Rady Rodziców i przewodniczącymi trójek klasowych

godz. 17.00

on-line

Spotkanie Komitetu Studniówkowego i wychowawców klas III

Listopad 2020r.

04.11.2020r.  (środa)

Zebranie z rodzicami:

godz.16.30

on-line

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców

godz. 17.00

on-line

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas.

godz. 18.00-19.00

on-line

Dyżury nauczycieli

Styczeń 2021r.

20.01.2021r. (środa)

Dzień otwarty dla rodziców:

godz.17.00 - 18.00

on-line

Dyżury nauczycieli

Marzec 2021r.

17.03.2021r. ( środa )

Zebranie z rodzicami:

godz. 16.30

sala 110

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców.

godz. 17.00

aula szkolna

Spotkanie rodziców klas I z dyrekcją dot. wyboru przedmiotów rozszerzonych

Po spotkaniu w auli

Spotkanie rodziców klas I z wychowawcami w wyznaczonych gabinetach

godz.17.00

Spotkanie rodziców klas II i III z wychowawcami klas. Poinformowanie rodziców uczniów klas trzecich o przewidywanych  ocenach  końcowych (wydruki)

godz. 18:oo-19:00

sala gimnastyczna

Dyżury nauczycieli

Maj 2021r.

26.05.2021r. ( środa )

Zebranie z rodzicami:

godz.16.30

Spotkanie Prezydium Rady Rodziców i Trójek klasowych

godz.17.00

Spotkanie wychowawców z rodzicami.

godz. 18:00-19:00

 

Dyżury nauczycieli

                                                                                             

                                                                                   Dyrektor IV LO

                                                                                   mgr Hanna Mickiewicz-Kędziora

Gorzów Wlkp. 28 sierpnia 2020r.