Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w 2021 roku w ramach

Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″.

 

Zgodnie z założeniami projektu uzyskana kwota 15 000 zł -  będzie przeznaczona na zakup

nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz realizację zadań

promujących czytelnictwo.