Lubuskie talenty

Stypendia dotyczą dwóch lat szkolnych (2020/2021 oraz 2021/2022) i obejmą 680 młodych ludzi - uczniów szkół podstawowych i ogólnokształcących uczących się na terenie woj. lubuskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych.