Harmonogram roku szkolnego

Harmonogram Pracy w roku szkolnym 2022/2023

IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorzowie Wlkp.

 

Wrzesień 2022r.

01.09.2022r. (czwartek)

godz.9.00

boisko szkolne

wszyscy uczniowie

Po spotkaniu na boisku,

spotkanie uczniów z wychowawcami
w wyznaczonych gabinetach.

Wychowawcy oraz uczeń z klasy II ,oprowadzają młodzież klas I po szkole.

 

Po zakończeniu spotkań
z młodzieżą

Spotkanie wychowawców klas II  (przekazanie nowym wychowawcom dokumentacji uczniów po zmianie klas)

05-09.09.2022r.

Zgodnie z odrębnym harmonogramem

Zajęcia integracyjne w klasach drugich

05.09.2022r. – klasa 2a

06.09.2022r. – klasa 2b

07.09.2022 r.– klasa 2c

08.09.2022 r.– klasa 2d

09.09.2022 r.– klasa 2e

 

05-13.09.2022r.

Zgodnie z odrębnym harmonogramem

Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych.

05.09.2022r. – klasa 1a

06.09.2022 r.– klasa 1b

07.09.2022 r.– klasa 1c

08.09.2022r. – klasa 1d

09.09.2022 r.– klasa 1e

12.09.2022r. – klasa 1f

13.09.2022r. – klasa 1g

09.09.2022r. (piątek)

długa przerwa 

patio szkolne i
sala gimnastyczna

Giełda podręczników.

 

07.09.2022r.(środa)

Zebranie z rodzicami

godz.17.00

sala gimnastyczna

Spotkanie Dyrekcji z rodzicami i wychowawcami klas I

 

Po spotkaniu

Spotkanie z wychowawcami klas I
w wyznaczonych gabinetach, wybór trójek klasowych i wyznaczenie ich przewodniczących.

 

 

 

 

 

14.09.2022r.(środa)

 

 

 

godz.17.00

 

Spotkania rodziców klas II i III z wychowawcami.

Wybór trójek klasowych.

godz.17.00

 

Spotkania rodziców klas IV z wychowawcami. Zapoznanie rodziców z procedurami maturalnymi. Wybór trójek klasowych i przedstawicieli klas  do Komitetu Studniówkowego.

godz.18.00

aula szkolna

 

Spotkania Dyrekcji z Prezydium Rady Rodziców

i trójkami klasowymi.

14.09.2022r. (środa)

godz. 8.00 – 18.00

Zielona szkoła- Długie, klasy 1A, 1B

15.09.2022r. (czwartek)

godz. 8.00 – 18.00

Zielona szkoła- Długie, klasy 1C, 1D

16.09.2022r. (piątek)

 

Zielona szkoła- Długie, klasy 1E, 1F, 1G

28.09.2022r. (środa)

godz. 11.40

sala gimnastyczna

Ślubowanie.

13.00

sala gimnastyczna

Otrzęsiny.

 

30.09.2022r. (piątek)

-

Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych.                              

Październik 2022r.

03.10.2022r. (poniedziałek)

-

Debata przed wyborami do samorządu szkolnego.

05.10.2022r. (środa)

-

Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

13.10.2022r. (czwartek)

-

 

Akademia szkolna z okazji Dnia Edukacji Narodowej .

14.10.2022r. (piątek)

Ustawowy Dzień Wolny od zajęć edukacyjnych.

 

Dzień Edukacji Narodowej

31.10.2022r. (poniedziałek)

Dzień Wolny od zajęć edukacyjnych.

 

 „Dzień Dyrektorski”

Listopad 2022r.

01.11.2022r.(wtorek)

Dzień wolny

Wszystkich Świętych

09.11.2022r.  (środa)

Zebranie z rodzicami:

godz.16.30

sala 110

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców.

godz. 17.00

wg. harmonogramu

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas.

godz. 18.00-19.00

sala gimnastyczna

Dyżury nauczycieli .

10.11.2022r. (czwartek)

-

Akademia z okazji Święta Niepodległości.

11.11.2022r. (piątek)

Dzień wolny

Narodowe  Święto Niepodległości.

30.11.2022r. (środa)

-

Andrzejki

Organizator - Samorząd Uczniowski.

Grudzień 2022r.

06.12.2022r.(wtorek)

-

Mikołajki

Organizator - Samorząd Uczniowski.

16.12.2022r. ( piątek )

-

Wystawienie ocen za I okres do godziny 15.oo

19.12.2022r.(poniedziałek )

godz. 15.10

Rada Klasyfikacyjna

22.12.2022r. ( czwartek)

-

Poranek Wigilijny, Jasełka

23.12.2022r.- 31.12.2022r.

 

-

Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń 2023r.

04.01.2023r. (środa)

godz.15.10

 

Rada pedagogiczna podsumowująca I okres.

06.01.2023r. (piątek)

Dzień wolny

 

Święto Trzech Króli

 

 

11.01.2023r. (środa)

Dzień otwarty dla rodziców:

godz.17.00 - 18.00

sala gimnastyczna

Dyżury nauczycieli

21.01.2023r. (sobota)

godz. 20.00

Bal Studniówkowy – Hotel Mieszko

30.01.2023r. – 12.02.2023r.

-

Ferie zimowe

Luty 2023r.

07.02.2023r. (wtorek)

-

Ustawowy – ostateczny termin składania deklaracji maturalnych.

13.02.2023r. (poniedziałek)

 

Klasy czwarte. Sprawdzenie danych zawartych w „metryczkach” maturalnych.

14.02.2023r. (wtorek)

-

Walentynki

Organizator - Samorząd Uczniowski.

16.02.2023r. (czwartek)

-

Tłusty czwartek

Organizator- Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski

25.02.2023r.(piątek)

 

 

Marzec 2023r.

02.03.2023r.(czwartek)

Spotkanie

on-line TEAMS

Spotkanie uczniów klas I z dyrekcją dot. wyboru przedmiotów rozszerzonych.

03.03.2023r.(piątek)

aula szkolna

Szkolne Targi Edukacyjne dla klas I (informacje dotyczące wyboru przedmiotów rozszerzonych).

Organizator- Samorząd Uczniowski, Pedagog.

06-10.03.2023r.(pon.-piątek)

Lekcje wychowawcze w klasach pierwszych

Tydzień konsultacji dla uczniów klas pierwszych, dot. wyboru przedmiotów rozszerzonych.

Zgodnie z harmonogramem

Wydziału Edukacji

-

Miejskie Targi Edukacyjne

Organizator- Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

15.03.2023r. ( środa )

Zebranie z rodzicami:

godz. 16.30

on-line

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców.

godz. 17.00

on-line TEAMS

Spotkanie rodziców klas I z dyrekcją dot. wyboru przedmiotów rozszerzonych.

on-line

 

Spotkanie rodziców klas I z wychowawcami w wyznaczonych gabinetach.

godz.17.00

on-line

 

Spotkanie rodziców klas II,III,IV z wychowawcami klas. Poinformowanie rodziców uczniów klas trzecich o przewidywanych  ocenach  końcowych (wydruki z Librusa).

godz. 18:00-19:00

on-line

Dyżury nauczycieli

20.03.2023r. (poniedziałek)

-

Ostateczny termin składnia Deklaracji wyboru rozszerzeń przez uczniów klas pierwszych

21.03.2023r. (wtorek)

-

RONDONALIA i pierwszy dzień wiosny

21.03.2023r. (wtorek)

 

Wystawienie propozycji ocen w klasach maturalnych.

 

22.03.2023r.(środa)

 

Przesłanie przez wychowawców klas za pomocą dziennika Librus, informacji do rodziców, na temat proponowanych ocen rocznych w klasach maturalnych.

Kwiecień 2023r.

01.04.2023r. (sobota)

godz. 10:00

Dzień otwarty dla ósmoklasistów

kwiecień 2023r. (środa)

godzina 15.10

on-line TEAMS

Rada szkoleniowa – procedury maturalne

6-11 .04.2023r.

-

Wiosenna przerwa świąteczna

21.04.2023r. (piątek)

do godziny 15.oo

Wystawienie ocen w klasach IV do godziny 15.oo

24.04.2023r.(poniedziałek)

godz. 15.10

 

Rada klasyfikacyjna klas maturalnych.

27.04.2023r. (czwartek)

-

Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

 

28.04.2023r. ( piątek )

-

Uroczyste zakończenie zajęć klas IV i rozdanie świadectw ukończenia szkoły.

Przygotowanie sal lekcyjnych na maturę.

Maj 2023r.

01.05.2023r. (poniedziałek)

Dzień Wolny

Święto Pracy.

02.05.2023r. (wtorek)

Dzień Wolny

Dzień Flagi

„Dzień Dyrektorski”

03.05.2023r. (środa)

Dzień wolny

Święto Konstytucji 3 Maja.

4.05.2023r. (czwartek)

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych klas I,II,III

Egzamin maturalny z języka polskiego PP – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

5.05.2023r. (piątek)

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych klas I,II,III

Egzamin maturalny z matematyki PP– dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

8.05.2023r. (poniedziałek)

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych klas I,II,III

Egzamin maturalny  z j. angielskiego PP – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

9.05.2023r. (wtorek)

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych klas I,II,III

Egzamin maturalny  z j. angielskiego PR – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

18.05.2023r. (czwartek)

do godziny 15.00

Wystawienie propozycji ocen rocznych w klasach pierwszych, drugich, trzecich.

19.05.2023r. (piątek)

-

Przekazanie przez wychowawców klas za pomocą dziennika Librus, informacji do rodziców, na temat proponowanych  ocenach  rocznych.

24.05.2023r. (środa)

Zebranie z rodzicami:

godz.16.30

sala 110

Spotkanie Prezydium Rady Rodziców i Trójek klasowych.

godz.17.00

 

Spotkanie wychowawców z rodzicami.

godz. 18:00-19:00

sala gimnastyczna

Dyżury nauczycieli

Czerwiec 2023r.

08.06.2023r. (czwartek)

Dzień wolny

Boże Ciało

09.06.2023r. (piątek)

Dzień Wolny od zajęć edukacyjnych.

 

„Dzień Dyrektorski”

12.06.2023r. (poniedziałek)

Dzień Wolny od zajęć edukacyjnych.

 

Dzień odpracowany w „Dzień Otwarty”

02.04.2023r.

16.06.2023r. (piątek)

do godziny 15.00

Wystawienie ocen w klasach I,II,III

19.06.2023r. (poniedziałek)

godz. 15.10

 

Rada klasyfikacyjna klas I,II,III

22.06.2023r. (czwartek)

godz. 11.30

godz. 12.oo

aula szkolna

Szkolenie komisji rekrutacyjnej.

Rada podsumowująca rok szkolny (cz.I)

23.06.2023r. (piątek)

godz. 9:oo

godz. 10:oo

aula szkolna

Zakończenie roku szkolnego.

 

Rada podsumowująca rok szkolny (cz.II)

 

czerwiec/lipiec

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej

 

 

 

 

 

Gorzów Wlkp. 30 sierpnia 2022r.