Co to jest DSD

Co to jest DSD?

 

DSD II (Deutsches Sprachdiplom II) to przeprowadzany corocznie na całym świecie egzamin państwowy oparty o standardy europejskie, potwierdzający znajomość  języka niemieckiego na poziomie B2/C1 opisaną w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Posiadanie dyplomu DSD II umożliwia studiowanie na każdym kierunku w Niemczech, bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu językowego, może zwolnić z lektoratu na uczelni wyższej oraz zwiększa szanse na rynku pracy w Polsce i Europie. Więcej informacji o DSD znajdziesz na stronie organizatora egzaminu DSD.

Strona  DSD

 

Projekt – Szkoły: Partnerzy przyszłości”

 

 „Szkoły- partnerzy przyszłości” to powołana w 2008 roku inicjatywa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec. Ma ona za zadanie utworzenie międzynarodowej sieci ponad tysiąca szkół, która z jednej strony umożliwia dostęp do języka i kultury niemieckiej, a z drugiej strony tworzy światową platformę wymiany. Jej celem jest zainteresowanie młodych ludzi na całym świecie językiem, nowoczesnym państwem i społeczeństwem niemieckim. Otwartość na nowe doświadczenia kulturalne, nowe języki jest dobrą drogą do tolerancji i porozumienia między ludźmi i kulturami. Celem inicjatywy szkół partnerskich jest umożliwienie międzynarodowej wymiany i nowych kontaktów w języku niemieckim.
Na stronie http://www.pasch-net.de znajdują się szkoły partnerskie DSD na całym świecie.

 

 

 

Dlaczego warto się uczyć języka niemieckiego ?

7 powodów

 

Przydatne linki:

ZfA - Centralny Wydział Szkolnictwa Za Granicą www.auslandsschulwesen.de

KMK   http://www.kmk.org/bildung-schule/auslandsschulwesen/deutsches-sprachdiplom.html

 

Deutsches Sprachdiplom - informacje