Bibliografia

OPIS KSIĄŻKI:

Nazwisko i imię autora, tytuł, wydanie, miejsce wydania rok wydania

 

PRZYKŁADY:

Słowacki Juliusz, Balladyna, Wyd. 3, Warszawa 2002

 

 

OPIS FRAGMENTU (ROZDZIAŁU) KSIĄŻKI:

Nazwisko i imię autora książki, tytuł książki, wydanie, miejsce wydania rok wydania, tytuł fragmentu (rozdziału), s.

 

PRZYKŁAD:

Łuczak Maciej, Rejs, czyli szczególnie nie chodzę na filmy polskie, Warszawa 2002, I to jest nowa koncepcja sztuki, s. 22-35

 

 

OPIS ARTYKUŁU W KSIĄŻCE (PRACY ZBIOROWEJ):

Nazwisko i imię autora artykułu, tytuł artykułu, [w:] Nazwisko i imię autora książki, tytuł książki, wydanie, miejsce wydania rok wydania,  s.

 

PRZYKŁAD:

Bajka Zbigniew, Rynek mediów w Polsce, [w:] Bauer Zbigniew, Dziennikarstwo i świat mediów, Wyd. 2, Warszawa 2000, s. 83-102

 

 

OPIS CAŁEGO CZASOPISMA:

„Tytuł czasopisma”, inicjał imienia i nazwisko redaktora naczelnego, miejsce wydania rok nr czasopisma

PRZYKŁAD:

„Cogito”, K. Droga – red. naczelna, Warszawa 2004 nr 19

 

OPIS ARTYKUŁU W CZASOPIŚMIE:

 

Nazwisko i imię autora artykułu, tytuł artykułu, „tytuł czasopisma” rok nr czasopisma s.

PRZYKŁAD:

Sadowski Witold, Naukowcy na tropie fałszerstwa, „Wiedza i Życie” 2004 nr 11 s. 54-55

 

OPIS RECENZJI W CZASOPIŚMIE:

Nazwisko i imię  autora rec. książki, tytuł książki, miejsce wydania rok wydania.

Rec. Nazwisko i imię autora recenzji, tytuł recenzji, „tytuł czasopisma” rok nr s.

PRZYKŁAD:

Twardowski Jan, Wiersze przedpotopowe, Warszawa 2004.

Rec. Gola Justyna, Być chlebem, żywicą, hostią, „Kurier Wydawniczy” 2004 nr 3 s. 14

 

OPIS WYWIADU W CZASOPIŚMIE:

Nazwisko i imię osoby z którą przeprowadzany jest wywiad, tytuł. Rozmowę przeprowadził imię i nazwisko autora, „tytuł czasopisma” rok nr czasop. s.

 

PRZYKŁAD:

Kieślowski Krzysztof, Ciągle poszukuję. Rozmowę przeprowadził Stefan Węgrzyn, „Polityka” 1992 nr 50 s. 12

 

OPIS DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO:

Nazwisko i imię autora, tytuł dokumentu [typ nośnika CD-ROM, dyskietka, online], wersja, miejsce wydania rok wydania

 

PRZYKŁAD:

Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych

[CD-ROM], wersja 1.0.3.16, Łódź 1998

 

OPIS FRAGMENTU DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO:

Nazwisko i imię autora dokumentu, tytuł dokumentu [typ nośnika], wersja, miejsce wydania rok wydania, tytuł fragmentu

 

PRZYKŁAD:

 

Kopaliński Władysław, Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego, [CD-ROM], wersja 1.00.000, Warszawa 2002, Słownik eponimów czyli wyrazów odimiennych

 

OPIS ARTYKUŁU Z ELEKTRONICZNEGO CZASOPISMA:

Nazwisko i imię autora artykułu, tytuł artykułu, [w:] „tytuł czasopisma”, [typ nośnika], rok nr czasopisma, [data dostępu], dostępny w internecie: http:// 

 

PRZYKŁAD:

Sawiski Lew, Czy pokemony mogą chodzić do szkoły, [w]: „Biblioteka w Szkole” [online], 2001 nr 5, [dostęp 28 października 2004], dostępny w internecie: http://www.vulcan.edu.pl/biblioteka/archiwum/2001/05/czy_pokemony.html

 

OPIS DOKUMENTU ONLINE:

Nazwisko i imię autora, tytuł dokumentu [online], data modyfikacji, [data dostępu], dostępny w internecie: http://

 

PRZYKŁAD:

Papusz Tadeusz, J.R.R. Tolkien – pierwsza polska strona domowa, modyfikacja: 2003.07.09, [dostęp 27 marca 2004], dostępny w internecie http://www.lodz.tpsa.pl/bez/tolkien

 

OPIS KASETY WIDEO:

Nazwisko i imię autora filmu, tytuł, [typ nośnika], miejsce wydania rok wydania, postać dokumentu

 

PRZYKŁAD:

Czapczyk Paweł, Czarnecka Aleksandra, Poezja współczesna [kas. wiz.], Warszawa 1997, 2 kas. wiz. [VHS]

 

OPIS KASETY DŹWIĘKOWEJ:

Nazwisko i imię autora nagrania, tytuł, [typ nośnika], miejsce wydania rok wydania, postać dokumentu

Bethoven Ludwig van, Piano Concertos 2&3, [kas. magnetofonowa], Hanower 2004, 1 kas. magnetofonowa

 

 

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

Materiały pomocnicze dla uczniów klas maturalnych

IV Liceum Ogólnokształcącego

 

Wykaz książek i artykułów lub innych źródeł informacji, z jakich skorzystał autor piszący (prezentujący) określoną pracę.
Bibliografia  stanowi gotowe źródło literatury na określony temat i jest wyrazem uczciwości autora pracy (ustawa dotycząca ochrony prawa autorskiego).
Bibliografia zwykle umieszczana jest na końcu pracy.

 

PODZIAŁ:

  •  PODMIOTOWA:

Omawiane utwory literackie(teksty źródłowe), obrazy, filmy

  •  PRZEDMIOTOWA:       

Książki, artykuły lub in. źródła informacji omawiające dany temat.

 

W obrębie poszczególnych grup obowiązuje alfabetyczna kolejność opisów.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY

Zespół informacji, wymienionych w  ustalonej kolejności, niezbędnych

do zidentyfikowania dokumentu (książki, rozdziału, artykułu z czasopisma...).

Zasady sporządzania przypisów i bibliografii są znormalizowane. Określa je, wydana w lipcu 2002 r. norma
PN-ISO 690. Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura.
 

 

 

Warto zapamiętać:

 

  • cudzysłowu używa się tylko jako wyznacznika tytułu czasopisma,
  • tytuły książek wyróżnia się w tekście poprzez użycie kursywy,
  • nie należy spisywać danych bibliograficznych z okładki – źródłem danych jest karta tytułowa.

 

Opracowała: mgr Krystyna Nowak