2010 rok

Barczyk Jerzy – język  niemiecki                                         

Budzianowska Grażyna – religia

Biczkowska Małgorzata – język  polski

Czyżewska Elżbieta – język polski

Chwalisz Dorota – język polski, wiedza o kulturze

Drewniak Elżbieta – matematyka

Jerzmanowska –Zdunek Agnieszka – język polski, wiedza o kulturze

Janus – Greszczuk Małgorzata – historia, wiedza o społeczeństwie

Kosmala Hanna – język niemiecki

Księżak Tadeusz – fizyka

Kaczmarek Agnieszka – język angielski

Kaczmarek Anna – język angielski

Kramkowska Eliza – chemia

Kołoszyc Piotr – informatyka

Krzemińska Anna – wychowanie fizyczne

Lewandowska Bogumiła – pedagog

Lisiecka Joanna – język angielski, łacina

Linke Elżbieta – chemia

Łabuda Daria – biologia

Mickiewicz – Kędziora Hanna – język francuski

Michalak Arleta – geografia

Mycka Halina – historia

Maciejewski Kamil – język niemiecki

Mazurek Monika – język francuski

Nowak Barbara - informatyka

Nowak Krystyna – bibliotekarz, podstawy przedsiębiorczości

Owczarczak Krystyna – język angielski

Opieka Jolanta – biologia

Pawlak Barbara - bibliotekarz

Pomarańska Renata – język polski, wiedza o kulturze

Radecki Sławomir – wychowanie fizyczne

Rozesłaniec Beata – język francuski

Radecka Katarzyna – historia, wiedza o społeczeństwie

Szukalska – Gołąb Wanda – język angielski

Syska Zbigniew – wiedza o społeczeństwie, filozofia, etyka

Sołtys Barbara – matematyka

Sudziński Krzysztof – religia

Teodziecka Teresa – historia, wiedza o społeczeństwie

Tomiak Tomasz – wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne

Wojciechowska Elżbieta – język polski

Wesołkowska Elżbieta – język angielski

Wiśniewska Małgorzata – wychowanie fizyczne

Zedel Monika – matematyka