Dzień Kandydata na UAM

Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę o przekazanie poniższej informacji nauczycielkom i nauczycielom, szczególnie klas maturalnych.

 
3 grudnia w godz. 13:00-17:00 odbędzie się online Dzień Kandydata na UAM (najpierw część ogólna, a w godz. 14:15-17:00 spotkania poprzez platformę MS Teams na Wydziałach UAM).
 
Uprzejmie proszę o przekazanie informacji o tym wydarzeniu uczennicom i uczniom, w szczególności klas maturalnych. Więcej szczegółów, m.in. formularz rejestracyjny, znajduje się na stronie www oraz na FB wydarzenia.
 

Pozdrawiam serdecznie

Dominika Wojtera