Wydział Matematyki i Informatyki UAM

Szanowni Państwo,

Wydział Matematyki i Informatyki UAM zaprasza do udziału w kolejnym otwartym wykładzie dla młodzieży „Po indeks z Pitagorasem".

Wykład online odbędzie się 27 kwietnia 2021 roku o godz. 12.00.

Link do spotkania

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDg2MjZiODEtMjA2Yi00ZjkzLTgxNzQtYTI3ZTY5NmEyYjlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22c23ea4df-ef26-400a-be69-5fb98ad17277%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

(sugerowane przeglądarki, które wspierają Microsoft Teams i Microsoft Azure Media Player, np. Firefox, Edge, Chrome).

 

Dr Bartłomiej Bzdęga wygłosi wykład pod tytułem ,,O obracaniu pnia", skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Streszczenie: Wyobraźmy sobie stumilowy, czyli praktycznie nieskończony las, w którym sosny rosną w rządkach niby kukurydza, jak to zwykle u nas w kraju bywa. Jesteśmy w takim lesie i widzimy leżący pień. Ogarnia nas nieodparta pokusa, by obrócić go o 180 stopni, ale bez stawiania na sztorc, żeby nie było za łatwo. W tej czynności oczywiście przeszkadzają rosnące drzewa. Jeżeli pień nie jest zbyt długi, to jakoś to można zrobić: przód - tył - przód - tył - przód... (jak L-ka podczas zawracania) i jest. A co, jeśli pień jest zbyt długi?

Odbywające się w bieżącym roku akademickim wykłady dla młodzieży są współfinansowane z projektu ,,Matematyka ma MOC! - popularyzacja nauk matematycznych na WMiI UAM w Poznaniu".

 

Serdecznie zachęcam do udziału w tym wydarzeniu oraz do skorzystania z załączonych plakatów.

Z poważaniem

Dominika Wojtera