Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego

Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego organizuje w semestrze letnim

zajęcia online adresowane do nauczycieli i uczniów.

 

  1. Wykłady  „Fizyka i astronomia – inaczej” skierowane do 

nauczycieli i uczniów. Dokładniejsze informacje są dostępne pod adresem:

http://wfa.uz.zgora.pl/images/plan_wykladow.pdf

 

 

  1. Wydział Fizyki i Astronomii zaprasza uczniów klas maturalnych na bezpłatne zajęcia

przygotowujące do egzaminu dojrzałości z fizyki

Wydział Fizyki i Astronomii zaprasza uczniów klas maturalnych na bezpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminu dojrzałości z fizyki.

Podczas zajęć, pod opieką dra Wiktora Wolaka, będą analizowane i rozwiązywane zadania maturalne.

Spotkania odbywać się będą on-line na platformie Google Meet w piątki, zaczynając od 26 lutego, w godzinach 17:15-18:45.

Maksymalna liczba uczestników – 15 osób.

Zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach proszę przesyłać na adres mailowy: W.Wolak@if.uz.zgora.pl.

Osoby, które chcą wziąć udział w zajęciach muszą posiadać konto Google (*@gmail.com).

 

  1. Od marca b.r. planowane są również zajęcia online dla uczniów pragnących 

poszerzyć i ugruntować swoją wiedzę z fizyki. Zajęcia będą miały formę pokazów 

eksperymentalnych połączonych z rozwiązywaniem zadań. Program dostępny 

będzie wkrótce.