Dzień Promocji Studiów w Szkole Nauk o Języku i Literaturze UAM

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie wśród nauczycieli i uczniów informacji o Dniu Promocji Studiów w Szkole Nauk o Języku i Literaturze UAM 2021.  (Szkoła Nauk o Języku i Literaturze jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która została powołana do zapewniania jak najlepszych warunków prowadzenia działalności naukowej, dydaktycznej oraz kształcenia kadry naukowej. W jej ramach funkcjonują następujące wydziały: Wydział Anglistyki, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Neofilologii).

Dzień Promocji Studiów w Szkole Nauk o Języku i Literaturze UAM 2021 zaplanowany jest na sobotę 05 czerwca 2021. Wydarzenie odbędzie się online. 

W załączniku przesyłam Państwu plakat wydarzenia oraz szczegółowy program wraz z linkami do wykładów i warsztatów.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

Renata Rybarczyk