Stypendia motywacyjne

Szkoła » Pedagog szkolny » Stypendia motywacyjne

 

Informacja

w sprawie przyznania stypendium motywacyjnego


I. Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce:

 

  1. Uczniowie klas I, II i III, którzy uzyskali średnią ocen za pierwszy semestr – 5,0:

a)      należy pobrać wniosek u pedagoga szkolnego/psychologa- 1 lutego 2016 r./gabinet nr 118.

 

 

II. Stypendium motywacyjne za osiągnięcia w sporcie w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016:


  1. Uczniowie, którzy uzyskali wyniki sportowe na poziomie minimum województwa(1, 2 lub trzecie miejsce) -  należy pobrać wniosek u pedagoga szkolnego/psychologa-1 lutego 2016 r./gabinet nr 118 oraz przedstawić zaświadczenie/dyplomy  potwierdzające swoje osiągnięcia i przynależność do danego klubu sportowego.

 

Uwaga! 

Zalecenia proszę zrealizować w/w terminie- z uwagi na ustalony termin posiedzenia komisji stypendialnej, które będzie miało miejsce w piątek, czyli 5 lutego 2016 r.

 

 

                                                                                                                                               Pedagog szkolny

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com