Podpisanie umowy patronackiej

Szkoła » Archiwum » Rok szkolny 2015/2016 » Podpisanie umowy patronackiej

2015-12-04 13:44

W dniu 03.12.2015 delegacja naszej szkoły w składzie: Dyrektor Teresa Teodziecka, Bogumiła Lewandowska, Małgorzata Janus-Greszczuk przebywała z wizytą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Oprócz delegacji naszej szkoły gośćmi Wydziału byli przedstawiciele innych szkół objętych patronatem uczelni. Z ramienia Wydziału w spotkaniu uczestniczyli Dziekan Wydziału dr hab. Zbigniew Kuniewicz, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydziałowy koordynator ds. współpracy ze szkołami średnimi dr Beata Kanarek. Celem spotkania było omówienie dotychczasowych działań związanych z patronatem, a także ustalenie satysfakcjonującej formuły dalszej współpracy w zakresie wspierania i rozwijania kształcenia prawniczego i administracyjnego uczniów. Szczegółowe cele współpracy i  sposób ich realizacji zostały określone w nowej umowie podpisanej przez Dyrektora IV LO mgr Teresę Teodziecką (umowa w załączniku). Pełnomocnikiem szkoły wyznaczonym do realizacji szczegółowych postanowień została Małgorzata Janus-Greszczuk.

fot. Wydz. Prawa i Administracji

fot. Wydz. Prawa i Administracji
 
 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com