Historia szkoły

Szkoła » Historia szkoły

IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego ma już 20 letnią tradycję. Wcześniej w tym budynku mieściło się Studium Nauczycielskie. Szkoła jest zadbana i ma dobre warunki lokalowe, co umożliwia realizację planu lekcji w gabinetach przedmiotowych w godzinach 8.00 - 15.00. Dysponujemy dużym księgozbiorem bibliotecznym całkowicie skomputeryzowanym, czytelnią i czytelnią multimedialną, aulą, salą gimnastyczną, siłownią i dwiema pracowniami komputerowymi z dostępem do internetu.

Szkoła położona jest w centrum miasta w pobliżu (5 minut) dworca kolejowego i autobusowego, co ułatwia dojazd z każdej części miasta i innych miejscowości.
IV liceum od lat cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży, co powoduje, że co roku liczba kandydatów kilkakrotnie przewyższa liczbę miejsc w klasach pierwszych.
Popularność szkoły wynika nie tylko z jej lokalizacji, ale również, a może przede wszystkim z przyjaznej atmosfery, życzliwego stosunku nauczycieli do uczniów i osiąganych efektów dydaktycznych. Od lat tradycją szkoły są 100% promocje klasowe. Dzięki dobremu systemowi pracy w klasach maturalnych (w II semestrze młodzież uczęszcza tylko na wybrane przez siebie zajęcia z przedmiotów zdawanych na maturze organizowane w zespołach międzyklasowych) możemy pochwalić się 100% zdawalnością na maturze.

Z dobrymi wynikami nasi absolwenci z łatwością dostają się i studiują prawie na wszystkich uczelniach w kraju, a nawet poza granicami.

Szkoła nasza współpracuje ze szkołami partnerskimi z Włoch, Niemiec, Litwy.

Swoje zainteresowania uczniowie mogą rozwijać w przedmiotowych kołach zainteresowań, klubach dyskusyjnych oraz w zespołach sportowych i artystycznych.

Dobra atmosfera, życzliwy stosunek do młodzieży przekłada się na jej aktywność w życiu szkoły.

Aktywność młodzieży jest widoczna w pracy Samorządu Uczniowskiego, tworzeniu strony internetowej szkoły, ukazywaniu się gazetki "RONDO".
Każde święto państwowe, szkolne czy związane z tradycją jest okazją do zaprezentowania się jednej z klas.

Ważnym elementem aktywności jest działalność naszej młodzieży na rzecz innych - wolontariat - np. współpraca z PCK, akcja "Góra Grosza", "Pola nadziei", Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, "Rodzina Rodzinie" na Boże Narodzenie, Koncerty charytatywne czy ostatnia kwesta uliczna na rzecz Hospicjum Św. Kamila.

W naszej szkole można osiągać dobre wyniki w nauce, być aktywnym społecznie i dobrze się bawić, począwszy od "Otrzęsin klas pierwszych" aż do Studniówki klas maturalnych i uroczystego pożegnania absolwentów.

 

W ramach programu unijnego "Uczeń menadżerem własnej wiedzy", uczniowie rozwijają swoje zainteresowania dziennikarskie, teatralne, sportowe, turystyczne i naukowe uczestnicząc np. w kołach biologicznym, chemicznym, matematycznym, języka łacińskiego, warsztatach dziennikarskich, spływie kajakowym, wycieczkach do Szczecina, Poznania i Warszawy.

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
  • Historia

    TRADYCJE SZKOŁY

    Szkoła nasza przejęła po Studium Nauczycielskim nie tylko budynek i część kadry, ale również znaczną część tradycji, m.in. sztandar SN i patron szkoły - prof. Tadeusz Kotarbiński ...

  • Patron

    Tadeusz Kotarbiński (1886-1981), polski filozof, profesor Uniwersytetu Warszawskiego (1919-1961), pierwszy rektor uniwersytetu w Łodzi (1945-1949), członek PAU od 1946, PAN od 1952 (1957-1962 jej prezes). Członek wielu towarzystw naukowych w kraju i za granicą, doktor honoris causa uniwersytetów w kraju i za granicą.

Strony: