Historia

Szkoła » Historia szkoły » Historia

TRADYCJE SZKOŁY

IV Liceum Ogólnokształcące przejęło po Studium Nauczycielskim znaczną część tradycji, jednak po zaprzestaniu działalności SN powstała naturalna potrzeba wyboru nowego patrona szkoły i ufundowania nowego sztandaru. W wyniku plebiscytu przeprowadzonego wśród całej społeczności szkolnej, patronem szkoły ponownie został wybrany prof. Tadeusz Kotarbiński, a sztandar ufundowała Rada Rodziców. 28 maja 1997 roku odbyło się pożegnanie absolwentów i wręczenie świadectw dojrzałości połączone z uroczystym nadaniem imienia szkole i wręczeniem sztandaru. W uroczystości uczestniczyli: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., Kurator Oświaty oraz liczni zaproszeni goście, rodzice absolwentów, a także żona patrona - Janina Kotarbińska. Od tego momentu sztandar towarzyszy społeczności uczniowskiej Ronda we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych i miejskich a IV LO zrzeszone jest w Rodzinie Szkół im. Tadeusza Kotarbińskiego.  Co roku uczniowie klas pierwszych, na sztandar szkoły składają ślubowanie, po którym odbywają się otrzęsiny klas pierwszych. Nagrodą dla zwycięskiej klasy jest przechodni Puchar Dyrektora IV LO. Pożegnanie absolwentów ma bardzo uroczysty charakter i od kilku lat odbywa się w auli AWF-u przy udziale zaproszonych gości i rodziców. Niecodzienność i podniosłość tej uroczystości podkreślają błękitne togi i birety (od 1998 roku), a także przekazanie sztandaru szkoły przez absolwentów uczniom klas młodszych. Najlepsi uczniowie otrzymują dyplomy, nagrody książkowe, statuetki z wizerunkiem patrona, a absolwenci z najwyższą średnią ocen zostają odznaczeni „złotą szarfą”.

Tradycja szkoły to także szereg innych imprez organizowanych przez Samorząd Uczniowski o charakterze mniej lub bardziej poważnym np. otrzęsiny klas pierwszych, Rondonalia czy dyskoteki okolicznościowe. Aktywność młodzieży jest widoczna przy tworzeniu strony internetowej szkoły, gazetki "RONDO" a każde święto państwowe, szkolne czy związane z tradycją jest okazją do zaprezentowania się jednej z klas. Na stałe do szkolnego kalendarza zostały wpisane wycieczki klasowe m.in. do Zakopanego czy Londynu a także wymiany ze szkołami z Włoch, Niemiec i Litwy.
Trudno sobie wyobrazić akcje charytatywne przeprowadzane w naszym mieście takie jak Góra Grosza, Pola nadziei, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Rodzina Rodzinie czy kwesty uliczne na rzecz Hospicjum Św. Kamila bez udziału uczniów IV LO. Przedstawiciele naszej szkoły aktywnie uczestniczą też w życiu Gorzowa poprzez pracę w  Młodzieżowej Radzie Miasta.
W naszej szkole można osiągać dobre wyniki w nauce, być aktywnym społecznie i dobrze się bawić, począwszy od otrzęsin klas pierwszych aż do studniówki klas maturalnych i uroczystego pożegnania absolwentów. Dzięki temu liceum przy rondzie od lat cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży, co powoduje, że co roku liczba kandydatów kilkakrotnie przewyższa liczbę miejsc w klasach pierwszych.
Popularność szkoły wynika nie tylko z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, ale także  z przejrzystego systemu kształcenia, przyjaznej atmosfery, życzliwego stosunku nauczycieli do uczniów i osiąganych efektów dydaktycznych. Słuchacze liceum mogą wybrać przedmioty rozszerzone i języki obce, które ich interesują. Od roku szkolnego 2009/2010 szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Dobre wybory – dobre studia”, zakładającą w pierwszej i drugiej klasie naukę wszystkich przedmiotów w zakresie podstawowym, natomiast przedmioty rozszerzone będą realizowane, po dokonaniu wyboru przez ucznia,  w klasie trzeciej, kiedy to najważniejsze jest przygotowanie do egzaminu maturalnego.  Choć możemy pochwalić się 100% zdawalnością na maturze, to nadal pracujemy nad doskonaleniem metod pracy i lepszymi wynikami uczniów. Dzięki temu nasi absolwenci z łatwością dostają się na wybrane uczelnie w kraju, a nawet poza granicami.

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com